dilluns, 3 d’abril de 2017

Estadístiques d'ús de la biblioteca

Us fem saber les dades d’ús de la biblioteca dels tres últims mesos, per fer-vos una idea aproximada de tot el moviment que genera aquest servei.


Gener de 2017
Total d'usuaris: 1367
Dies d'obertura: 17
Promig d'usuaris per dia: 80
Documents prestats a domicili: 45
Les matèries amb més préstecs de llibres han estat:
Literatura: 36
Filologia: 3
Filosofia: 2
Usuaris que han utilitzat els ordinador: 178
Total d'impressions fetes pels alumnes: 1202

Febrer del 2017
Total d'usuaris: 1766
Dies d'obertura: 19
Promig d'usuaris per dia:92
Nombre de préstecs de documents a domicili:59
Les matèries amb més préstecs de llibres han estat:
Literatura:45
Filologia:4
Ciències aplicades: 4
Usuaris que han utilitzat els ordinadors: 308
Total d'impressions fetes pels alumnes: 1882

Març del 2017
Total d'usuaris: 2173
Dies d'obertura :23
Promig d'usuaris per dia: 94
Nombre de préstecs de documents a domicili: 61
Les matèries amb més préstecs han estat:
Literatura: 49
Obres generals: 4 
Còmic:3

Usuaris que han utilitzat els ordinadors:255
Total d'impressions fetes pels alumnes:947


Per últim, donar-vos les gràcies per utilitzar tots els serveis de la biblioteca, ja que una biblioteca es manté viva per l'ús que en fan els seus usuaris. Així, doncs, un any més tots vosaltres heu col·laborat ha mantenir viu l’esperit de la biblioteca de l’institut. Mil gràcies.