dilluns, 10 d’abril de 2017

Autoformació: “Resumir y esquematizar”Quan es fa un treball cal buscar informació a diverses fonts (manuals, estudis, articles de revistes, webs especialitzades, etc). Un cop llegit tot això, cal recollir tota aquesta informació i començar a redactar el treball per escrit. En aquest procés de recollida de la informació de les diverses fonts consultades, és molt útil utilitzar els resum i esquemes per tal de recordar tot allò llegit.
Resumir y esquematitzar” és un tutorial extret de FOLEC: tu Portal de lectura. Aquest tutorial pretén ser una eina per tal d’ensenyar com es fa un resum. En aquesta presentació hi trobareu la definició de resum, tipus de resums que es poden fer i les tècniques de com fer-los.