BibliovirtualIl·lustració de Fernando Vicente
Aquí trobaràs un seguit de recursos en línia que et podem ajudar en el moment d’estudiar, de resoldre algun dubte o fer un treball. Aquesta tria et permet accedir a materials online, on la informació és fiable i els seus continguts han estat creats i supervisats per professionals i docents.  

La selecció de recursos en línia s’ha extret, bàsicament, de la pàgina web “La biblioteca escolar com a eina educativa: una eina pel desenvolupament de pràctiques lectores i habilitats intel·lectuals” realitzada per Glòria Durban Roca, responsable de la biblioteca de l’Escola Tècnica Professional del Clot. També s’ha consultat la bibliografia selectiva editada per la Generalitat de Catalunya Coneixements: lectures recomanades per a una biblioteca escolar d'educació secundària obligatòria i la tria feta per l'equip del "Centro Internacional del libro Infantil y Juvenil" de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 
El recull de recursos en línia està ordenat de la següent manera:
 • Portals educatius: selecció de recursos que us dona accés a un seguit de webs corporatives que donen suport a les tasques d’ensenyament..
 • Obres de referència: recull d’enciclopèdies, diccionaris, atles i mapes en línia útils per consultar i resoldre dubtes puntuals.
 • Ciències socials: repertori de materials sobre alguns dels temes inclosos dins les ciències socials, com ara migracions humanes, estadística, economia, drets humans, assetjament escolar, internet segura, etc.
 • Ciències pures: en aquest apartat hi trobareu informació sobre les següents matèries: matemàtiques, astronomia, física, química, geologia i meteorologia.
 • Ciències naturals: compilació de recursos sobre biologia, origen de les especies, la cèl·lula, ecologia, botànica i zoologia.
 • Ciències aplicades: recursos orientats ha donar informació sobre tecnologia, mecànica, robòtica, fonts d’energia i electricitat.
 • Cos humà: secció on trobareu informació diversa sobre la nutrició, el cos humà i la sexualitat.
 • Història de l’art: hi trobareu referències sobre temes relacionats amb l’art, com ara arquitectura, escultura, dibuix i pintura.
 • Música: podeu accedir a bases de dades, revistes, vídeos i webs sobre música, educació musical, orquestra i instruments.
 • Llengua i literatura: tria de materials orientats a la literatura catalana i espanyola, així com també, per aprendre i practicar el català, castellà, anglès i el llati.
 • Geografia i història: compilació de material digitals sobre arqueologia, geografia, història universal, història antiga (Egipte, Grècia i Roma), història d’Europa, història d’Espanya i història de Catalunya.