Què és la CDU?

CDU vol dir Classificació Decimal Universal i és un sistema numèric que serveix per ordenar tots els documents que hi ha a la biblioteca i assignar el tema d'un llibre. Aquest sistema s'utilitza en la majoria de biblioteques del món.
La CDU divideix el coneixement en deu grans grups o temes i cada grup l'anomena amb un número del 0 al 9. A continuació, tens un esquema dels grups de la CDU:

0. Obres generals (diccionaris i enciclopèdies)
01 Bibliografies. Catàlegs
02 Biblioteconomia. Biblioteques escolars
03 Enciclopèdies. Diccionaris
05 Publicacions periòdiques. Anuaris i directoris
06 Organitzacions , associacions, congressos, exposicions, museus.
07 Periodisme

1. Filosofia (pensar i raonar). Psicologia
1 Filòsofs
13 Ciències ocultes. Astrologia. Màgia
14 Sistemes filosòfics. Feminisme
15 Psicologia
17 Moral. Ètica

2. Religió (resar) 
22 Bíblia
26 Cristianisme
28 Sectes
29 Obres religioses (budisme, judaisme, islamisme). Mitologia

3. Ciències socials (viure junts)
31 Demografia. Sociologia. Estadística.
32 Política. Eleccions. Migracions. Guerres
33 Economia. Banca. Moneda
34 Dret. Drets humans. Drets dels infants. Drets de la dona
35 Administració pública. Gobern. Exèrcit
36 Serveis socials. ONGs. Alcoholisme. Drogoaddicció. Habitatge. Consumisme.
37 Educació. Ensenyament. Formació
38 Turisme. Comerç
39 Vestits. Moda. Festes. Costums i tradicions. Carnestoltes. Folklore


4. Lingüística (llengua)
40 Filologia
42 Llatí
43 Llengües romàniques
44 Llengües germàniques
48 Grec
49 Altres llengües

5. Ciències pures. Ciències naturals (naturalesa)
51 Matemàtiques
52 Astronomia. Univers. Planeta Terra. Estacions de l'any
53 Física.Mecànica. Dinàmica. Aerodinàmica. Acústica. Òptica. Calor. Magnetisme
54 Química. Cristalls. Minerals
55 Geologia i ciències de la terra. Agua. Aire. Clima. Deserts. Mars i oceans. Meteorologia. Muntanyes. Volcans
56 Fòssils. Animals prehistòrics. Dinosaures
57 Biologia. Ecosistemes. Genètica
58 Botànica. Arbres. Plantes. Flora. Selves. Boscos
59 Zoologia. Animals. Fauna

6. Ciències aplicades (curar i fabricar)
60 Invents i descobriments
61 Medicina. El cos humà. Nutrició. Gestació. Sexe. Socorrisme. Drogues
62 Enginyeria. Tecnologia. Electrònica. Telecomunicacions. Imatge i so (televisió, vídeo, so, telefonia...). Mineria. Mitjans de transport
63 Agricultura. Jardineria. Caça i pesca.
64 Economia domèstica. Aliments. Habitatge. Mobles i decoració. Neteja.
65 Empresa. Transport. Industries gràfiques. Industries del llibre. Impremta. Editorial
66 Industria química. Petroli.Fabricació i conservació d'aliments. Metal·lúrgica
67 Industries, comerços (fusta, ferro, cuir, paper, tèxtil...) i oficis diversos
68 Informàtica
69 Construcció. Materials de construcció

7. Belles arts. Divertiments. Esports (crear i divertir-se)
70 Història de l'art
71 Urbanisme. Ciutats. Arquitectura del paisatge: parcs, jardins...
72 Arquitectura
73 Arts plàstiques. Escultura
74 Dibuix. Diseny. Costura. Manualitats. Artesenia
75 Pintura
76 Arts gràfiques. Gravats
77 Fotografia
78 Música
79 Cine. Circ. Teatre. Diversions. Jocs. Educació física. Esports.

8. Literatura (llegir històries)
80 Literatura en general
82 Literatura llatina
83 Literatura romànica
84 Literatura germànica
88 Literatura grega
89 Altres literatures
LF Novel·la de lectura fàcil (adaptats a persones amb dificultats lectores)
I3 Novel·la per lectors d'11 a 13 anys
JN Novel·la juvenil
N Novel·la per adults
C Còmics
T 8... Teatre
P 8... Poesia
N 8... Narrativa

9. Història i geografia. Biografies (fets passats, països, personatges il·lustres)
9(100) Història universal
9(12) Prehistòria
9(3) Història antiga: Grecia i Roma
9(4/9) Història medieval i moderna
90 Arqueologia
91 Geografia i viatges
92 Biografies