dilluns, 16 de gener de 2017

Autoformació: “cómo leer para comprender”


En la cerca i elaboració de qualsevol treball és essencial comprendre el text, és a dir, tenir la capacitat d’entendre tot allò que llegim, per després transmetreu per escrit d’una forma personal i entenedora.
Cómo leer para comprender” és un tutorial extret de FOLEC: tu Portal de lectura. Aquest tutorial informa sobre com realitzar els processos i tècniques de lectura. Per poder realitzar una bona lectura es necessari saber identificar l’estructura del text, saber comprendre el vocabulari emprat i determinar els objectius documentals.