dijous, 5 de gener de 2017

75 anys del naixement de Terenci Moix

Terenci Moix, pseudònim de Ramon Moix i Meseguer fou un novel·lista en català i castellà. Era germà de la també escriptora Anna Maria Moix i Meseguer.
La seva obra navega entre la crítica i la mitificació de la cultura catalana, els valors de l'època franquista, l'educació religiosa, el sexe i una incommensurable devoció per la història d'Egipte imbuint-se de ple en el món del cinema. Per aquest fet les seves novel·les més cèlebres es basen en amors i desamors durant l'imperi faraònic.
D’aquest autor a la biblioteca hi pots trobar els següents tíotls:
  • El dia que va morir Marilyn
  • Lleonard o el sexe dels àngels: una història catalana