dilluns, 6 de maig de 2013

Frases fetes


Us deixem amb algunes frases fetes catalanes que inclouen el mot "llibre" o "llegir", explicant-vos què signifiquen.

Parlar com un llibre = Parlar molt bé
Exemple: Els veïns d'aquell poblet estan joiosos del seu secretari perquè diuen que parla com un llibre.
Sinònims: ésser una boca d'or, ésser eloqüent, ésser ben parlat, ésser dissert, ésser brillant, ésser verbós, tenir bon bec. 

Posar en el llibre verd (algú) = Distingir-lo
Exemple: Ell és una de les poques persones que jo posaria en el llibre verd; mereix totes les distincions; és un home digne.
Sinònim: posar dalt del candeler.

Saber més que el llibre de les set sivelles = Saber molt; ésser experimentat
Exemple: Ha viatjat molt i sap més que el llibre de les set sivelles; no em cansaria mai d'escoltar les seves narracions.
Sinònim: pensar-se-les totes.

Il·lustració de Deirdre Gill
Il·lustració de Deirdre Gill

Ficar-se en llibres de cavalleries =Complicar-se en afers perillosos i de poc profit.
Exemple: Sempre es fica en llibres de cavalleries i no sap com sortir-se de les situacions.
Sinònim: ficar-se en dibuixos.

L'escriure fa perdre el llegir = Es diu a qui descuida l'essencial i es deixa dur de coses secundàries. 
Exemple: Vol muntar un taller de maquinària sense saber res de mecànica: em sembla que l'escriure li farà perdre el llegir. 
Sinònims: embrancar-se, embarrancar-se, arriscar-se.

Totes les frases fetes han estat extretes del Diccionari de frases fetes de Joan Raspall i Joan Martí, editat per Edicions 62 el 1997.