dimarts, 28 de maig de 2013

Article: Saber llegir, llegir per aprendre, gust per llegir


La lectura en un centre educatiu. Saber llegir, llegir per aprendre, gust per llegir. El pla de lectura de centre. Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Maig 2013.


Podeu descarregar-vos l'article en el següent enllaç: La lectura en un centre educatiu

Us deixem amb un document interessant que representa el marc de referència de totes les actuacions que fa el Departament d’Ensenyament al voltant de la lectura en els centres educatius. Aquestes actuacions tenen tres objectius generals:
  • Millorar la capacitat de comprendre textos per augmentar el rendiment acadèmic de tot l’alumnat.
  • Aconseguir que els infants i joves assumeixin les seves responsabilitats com a aprenents autònoms amb capacitat per accedir a la informació i al coneixement, fent de la lectura una de les eines bàsiques per a l’aprenentatge en totes les àrees i matèries del currículum.
  • Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint.

Per aquest motiu, aquest document s’articula al voltant e tres eixos:
  1. Saber llegir
  2. Llegir per aprendre
  3. Gust per llegir
En aquest document també s’hi poden trobar unes orientacions de com elaborar un Pla de Lectura adequat a les necessitats de cada centre educatiu. Sens dubte, recollir en un dels documents de referència del centre tota la reflexió sobre la lectura i les actuacions que la concreten pot ser una molt bona ajuda per al conjunt de la comunitat educativa.