dimecres, 22 de maig de 2013

El proverbi


Un llibre obert és un cervell que parla; 
tancat, un amic que espera; 
oblidat, una ànima que perdona; 
destruït, un cor que plora.

Proverbi hindú  

Il·lustració  d'Aileen Posada