dimarts, 26 de juny de 2012

Un vídeo interessant: Birth of a Book from Glen Milner


En aquest vídeo, rodat a Anglaterra a la impremta Smith Setlle, hi podreu veure els mètodes tradicionals d'impressió d'un llibre en format paper.