dimarts, 5 de juny de 2012

5 de juny: Dia Mundial del Medi Ambient


Il·lustració de Graham Franciose
El 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient, diada establerta per Les Nacions Unides per fomentar la sensibilització mundial sobre el medi ambient i promoure l’acció política. 
Els objectius que es persegueixen són:
  • motivar a les persones per tal que es converteixin agents actius en el desenvolupament sostenible i equitatiu,
  • promoure un canvi d’actitud a totes les comunitats en temes mediambientals,
  • fomentar la cooperació per tal de garantir que totes les nacions i persones gaudeixin d’un futur segur.