dilluns, 9 de setembre de 2013

8 de setembre: Dia Internacional de l'Alfabetització


alfabetització  
f. [PE] [LC] [BB] Acció d’alfabetitzar; l’efecte.
alfabetitzar
v. tr. [PE] [LC] Ensenyar de llegir i d’escriure o bé instruir (especialment persones adultes).

(Diccionari de la llengua catalana. Institut d'Estudis Catalans)
Des de fa més de 40 anys, la UNESCO celebra el Dia Internacional de l'Alfabetització, en què recorda a la comunitat mundial que l'alfabetització és un dret humà i constitueix la base de qualsevol aprenentatge.
Una educació bàsica de qualitat dota els alumnes de competències en lectura, escriptura i càlcul que els acompanyen durant tota la vida i propicien l'aprenentatge posterior.

Destacar que és més probable que els pares alfabetitzats escolaritzin els seus fills, que les persones alfabetitzades tenen més capacitat per accedir a les oportunitats de l'educació permanent i que les societats alfabetitzades estan millor equipades per afrontar les urgències del desenvolupament.

Font informativa: http://www.idescat.cat/