dimarts, 2 de novembre de 2021

10è premi de conte TAL COM SENTS.

 


L'institut Investigador Blanxart, de Terrassa, convoca el 10è premi de conte TAL COM SENTS, concurs literari que podran optar docents en actiu durant el curs 2021-22

El TAL COM SENTS vol ser un homenatge a la docència. Quants professors de diverses disciplines no han escrit alguna vegada narracions interessants que, per modèstia o desconeixement del seu valor literari, acaben en un calaix? Aquest premi és una oportunitat perquè aquests textos surtin a la llum pública i els autors visquin el reconeixement de la seva capacitat creativa.

BASES DEL CONCURS

PARTICIPANTS

Docents que treballin a l’escola pública o privada i imparteixin qualsevol especialitat d’Infantil, Primària o Secundària, Escoles d’Adults, Escoles Oficials d’Idiomes, Conservatoris... de Catalunya, i que estiguin en actiu durant el curs 2021-22. Queden exclosos els professors i professores destinats a l’Institut Investigador Blanxart durant aquest curs.


CARACTERÍSTIQUES

Els contes, inèdits i de temàtica lliure, poden estar escrits en llengua catalana o castellana i han de tenir una extensió entre 3 i 5 pàgines en lletra Times New Roman o Arial, mida 12, espaiat 1,5. Cada participant podrà presentar un sol original.
LLIURAMENT
S’han d’enviar 5 còpies a l’Institut Investigador Blanxart, c/Granada, 3, 08226-Terrassa. S’adjuntarà una plica amb el títol del conte; dintre hi figurarà nom de l’autor, telèfon, domicili, localitat, adreça electrònica i centre docent (públic o privat) on treballa durant el curs 2021-22.
TERMINI
L’admissió d’originals acabarà el divendres 4 de març de 2022.

JURAT
Estarà format per Teresa Abad, Maria Ardel, Josep Gòrriz, Marta Ruiz i Enric Vilar.

EVOLUCIONS DEL PREMI
Es podran anar seguint a través del portal del centre: www.blanxart.net.

VEREDICTE
Tindrà lloc durant la primera quinzena de maig de 2022, durant un acte celebrat a la Sala d’actes de l’Institut Investigador Blanxart.
DOTACIÓ
1r premi: 300 €

2n premi: 100 €

PUBLICACIÓ DE CONTES SELECCIONATS
El jurat farà una selecció dels millors contes, que es publicaran il·lustrats pels alumnes del batxillerat d’arts del nostre centre. El llibre es presentarà coincidint amb el lliurament de premis de la onzena edició del premi (maig 2023).