dimarts, 29 de desembre de 2020

La biblioteca en dades!!

Us fem saber les dades d’ús de la biblioteca dels quatre últims mesos, per fer-vos una idea aproximada de tot el moviment que genera aquest servei.


Setembre de 2020

Total d'usuaris: 602
Dies d'obertura: 21
Promig d'usuaris per dia: 28
Documents prestats a domicili:64
Les matèries amb més préstecs de llibres han estat:
Còmic: 50
Literatura: 12
Ciències socials: 4 
Usuaris que han utilitzat els ordinador: 9
Total d'impressions fetes pels alumnes: 73

Octubre de 2020
Total d'usuaris: 1210
Dies d'obertura: 21
Promig d'usuaris per dia: 57 
Nombre de préstecs de documents a domicili: 75
Les matèries amb més préstecs de llibres han estat:
Literatura: 35
Còmic: 27
Filologia: 5
Usuaris que han utilitzat els ordinadors: 42
Total d'impressions fetes pels alumnes: 403

Novembre de 2020
Total d'usuaris: 1253
Dies d'obertura : 20
Promig d'usuaris per dia: 62
Nombre de préstecs de documents a domicili: 81
Les matèries amb més préstecs han estat:
Literatura: 37
Còmic:28
Ciències aplicades: 12
Usuaris que han utilitzat els ordinadors: 58
Total d'impressions fetes pels alumnes: 683

Desembre de 2020
Total d'usuaris: 665
Dies d'obertura : 13
Promig d'usuaris per dia:51
Nombre de préstecs de documents a domicili: 41
Les matèries amb més préstecs han estat:
Literatura: 18
Còmic: 10
Ciències aplicades: 5
Usuaris que han utilitzat els ordinadors: 35
Total d'impressions fetes pels alumnes: 387 

Per últim, donar-vos les gràcies per utilitzar tots els serveis de la biblioteca, ja que una biblioteca es manté viva per l'ús que en fan els seus usuaris. Així, doncs, un any més tots vosaltres heu col·laborat ha mantenir viu l’esperit de la biblioteca de l’institut. Mil gràcies.