dilluns, 7 de desembre de 2020

El mot, la paraula, el terme...

Silenci: 1 1 m. Fet de no parlar, de callar. 1 2 m. Fet de no expressar el pensament amb paraules o per escrit. 1 3 passar una cosa en silenci [o passar una cosa sota silenci] No parlar-ne. 1 4 silenci administratiu Absència de resolució per part d’una autoritat administrativa, respecte a una sol·licitud o a un recurs, que pot tenir efectes positius o negatius d’acord amb la normativa jurídica que en reguli el procediment. 2 1 m. Absència de tot so o soroll. 2 2 m. Silencia sepulcral. Silenci total. 2 3 m. En música, pausa. 2 4 m. Signe de notació musical que indica la duració d’una pausa.

Diccionari de la llengua catalana. Institut d’Estudis Catalans


«Descrivint-ho amb paraules de l’àvia, una llibreria és un lloc densament poblat amb desenes de milers d’autors, vius o morts, que conviuen els uns amb els altres. Però els llibres no fan soroll. Es queden en silenci absolut fins que algú els obre. Només llavors regalen les seves històries, amb calma i amb cura, al ritme just perquè jo les pugui llegir.»


Ametlla de Won-Pyung Sohn. Editorial Fanbooks. (pàg. 100)