divendres, 20 de desembre de 2019

Estadístiques d'ús de la biblioteca

Us fem saber les dades d’ús de la biblioteca dels quatre últims mesos, per fer-vos una idea aproximada de tot el moviment que genera aquest servei.


Setembre de 2019

Total d'usuaris: 1345
Dies d'obertura: 20
Promig d'usuaris per dia: 67
Documents prestats a domicili: 26
Les matèries amb més préstecs de llibres han estat:
Literatura: 18
Ciències pures: 3
Còmic: 2
Usuaris que han utilitzat els ordinador: 71
Total d'impressions fetes pels alumnes: 416

Octubre de 2019
Total d'usuaris: 2024
Dies d'obertura: 22
Promig d'usuaris per dia: 92 
Nombre de préstecs de documents a domicili: 49
Les matèries amb més préstecs de llibres han estat:
Literatura: 27
Ciències aplicades: 6
Teologia i religió: 5
Usuaris que han utilitzat els ordinadors: 232
Total d'impressions fetes pels alumnes: 1138

Novembre de 2019
Total d'usuaris: 2022
Dies d'obertura : 19
Promig d'usuaris per dia: 106
Nombre de préstecs de documents a domicili: 25
Les matèries amb més préstecs han estat:
Literatura:11
Còmic:7
Belles Arts: 3
Usuaris que han utilitzat els ordinadors: 242
Total d'impressions fetes pels alumnes: 1980

Desembre de 2019
Total d'usuaris: 962
Dies d'obertura : 14
Promig d'usuaris per dia:68
Nombre de préstecs de documents a domicili: 27
Les matèries amb més préstecs han estat:
Literatura: 12
Còmic: 9
Belles Arts: 3
Usuaris que han utilitzat els ordinadors: 121
Total d'impressions fetes pels alumnes: 844

Per últim, donar-vos les gràcies per utilitzar tots els serveis de la biblioteca, ja que una biblioteca es manté viva per l'ús que en fan els seus usuaris. Així, doncs, un any més tots vosaltres heu col·laborat ha mantenir viu l’esperit de la biblioteca de l’institut. Mil gràcies.