dilluns, 8 d’abril de 2019

Estadístiques d'ús de la biblioteca

Us fem saber les dades d’ús de la biblioteca dels tres últims mesos, per fer-vos una idea aproximada de tot el moviment que genera aquest servei.


Gener de 2019

Total d'usuaris: 1648
Dies d'obertura:18
Promig d'usuaris per dia: 91
Documents prestats a domicili: 62
Les matèries amb més préstecs de llibres han estat:
Literatura: 38
Filologia: 13
Ciencies pures: 6
Usuaris que han utilitzat els ordinador: 155
Total d'impressions fetes pels alumnes: 778

Febrer del 2019
Total d'usuaris: 2112
Dies d'obertura: 20
Promig d'usuaris per dia:105
Nombre de préstecs de documents a domicili:53
Les matèries amb més préstecs de llibres han estat:
Literatura:21
Ciències pures: 15
Filologia:15
Usuaris que han utilitzat els ordinadors: 246
Total d'impressions fetes pels alumnes: 1123

Març de 2019
Total d'usuaris: 1648
Dies d'obertura : 20
Promig d'usuaris per dia: 82
Nombre de préstecs de documents a domicili: 79
Les matèries amb més préstecs han estat:
Filologia: 33
Literatura:27
Ciències aplicades: 8
Usuaris que han utilitzat els ordinadors: 277
Total d'impressions fetes pels alumnes: 1297


Per últim, donar-vos les gràcies per utilitzar tots els serveis de la biblioteca, ja que una biblioteca es manté viva per l'ús que en fan els seus usuaris. Així, doncs, un any més tots vosaltres heu col·laborat ha mantenir viu l’esperit de la biblioteca de l’institut. Mil gràcies.