dijous, 27 de desembre de 2018

Estadístiques d'ús de la biblioteca

Us fem saber les dades d’ús de la biblioteca dels quatre últims mesos, per fer-vos una idea aproximada de tot el moviment que genera aquest servei.


Setembre de 2018
Total d'usuaris: 1351
Dies d'obertura: 17
Promig d'usuaris per dia: 79
Documents prestats a domicili: 28
Les matèries amb més préstecs de llibres han estat:
Literatura: 19 
Ciències socials: 3
Religió:  2
Usuaris que han utilitzat els ordinador: 36
Total d'impressions fetes pels alumnes: 250

Octubre de 2018
Total d'usuaris: 1587
Dies d'obertura: 22
Promig d'usuaris per dia: 72
Nombre de préstecs de documents a domicili: 57
Les matèries amb més préstecs de llibres han estat:
Literatura: 34
Filosofia: 7
Ciències socials:4
Usuaris que han utilitzat els ordinadors: 203
Total d'impressions fetes pels alumnes: 612

Novembre de 2018
Total d'usuaris: 1722
Dies d'obertura : 20
Promig d'usuaris per dia: 86
Nombre de préstecs de documents a domicili: 29
Les matèries amb més préstecs han estat:
Literatura: 22
Filosofia: 2
Ciències pures: 2
Usuaris que han utilitzat els ordinadors: 236
Total d'impressions fetes pels alumnes: 2189

Desembre de 2018
Total d'usuaris: 786
Dies d'obertura :  11
Promig d'usuaris per dia:71
Nombre de préstecs de documents a domicili: 9
Les matèries amb més préstecs han estat:
Literatura: 3
Còmic:2
Ciències pures:1
Usuaris que han utilitzat els ordinadors: 97
Total d'impressions fetes pels alumnes: 549

Per últim, donar-vos les gràcies per utilitzar tots els serveis de la biblioteca, ja que una biblioteca es manté viva per l'ús que en fan els seus usuaris. Així, doncs, un any més tots vosaltres heu col·laborat ha mantenir viu l’esperit de la biblioteca de l’institut. Mil gràcies.