dimecres, 14 de novembre de 2018

Article interessant

La revista digital El templo de lasmil puertas han publicat un reportatge titulat El huérfano enliteratura juvenil, on trobareu una enumeració de llibres juvenil on el protagonista és orfe.