divendres, 17 de juny de 2016

Article interessant

La revista electrònica El templo de las mil puertas té una secció dedicada a arquetips literaris. Així, cada article està dedicat a un personatge concret que, segons les seves característiques, apareix en llibres diferents i que segueix un mateix model. L'article que us facilito és Arquetipos: El señor del Malrealitzat per Estefanía Moreno.