dilluns, 9 de desembre de 2013

Estadístiques d'ús de la Biblioteca

Potser alguns de vosaltres us pregunteu quin ús es fa de la sala de lectura i dels recursos que formen part de la col·lecció de la Biblioteca. Teniu curiositat en conèixer les dades estadístiques del darrer trimestre?

Il·lustració de Rébecca Dautremer
Setembre 2013
Total d'usuaris: 820
Dies d'obertura : 20
Promig d'usuaris per dia: 41
Documents prestats a domicili: 36
Usuaris que han utilitzat els ordinador: 63
Total d'impressions fetes pels alumnes: 672
Visualitzacions de pàgina del blog: 881

Octubre 2013
Total d'usuaris: 1726
Dies
d'obertura : 23
Promig d'usuaris per dia: 75
Nombre de préstecs de documents a domicili: 64
Usuaris que han utilitzat els ordinadors: 284
Total d'impressions fetes pels alumnes: 2179

Visualitzacions de pàgina del blog: 2316 

Novembre 2013
Total d'usuaris: 1767
Dies
d'obertura :17
Promig d'usuaris per dia: 104
Nombre de préstecs de documents a domicili: 65
Usuaris que han utilitzat els ordinadors: 424
Total d'impressions fetes pels alumnes: 3306

Visualitzacions de pàgina del blog: 1127

En relació als préstecs durant els darrers 3 mesos, sabeu de quins coneixements tracten els llibres més prestats? 
Triomfen els llibres de literatura (sobretot les novel·les, tant les juvenils com les d'adults) amb 74 préstecs, els de ciències pures i naturals (matemàtiques, física, química, etc.) amb 27 préstecs, i els de ciències aplicades (enginyeria del transport, electricitat industrial, etc.), també amb 27 préstecs.