dimecres, 4 de desembre de 2013

Autoformació: Millorar les cerques d'informació

Us passo un recurs en línia titulat Millorar les cerques d'informació, elaborat per Amadeu Pons i Sílvia Argudo, professors de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.

L'enllaç del curs és: http://millorscerques.wordpress.com/

L’objectiu d'aquest recurs és fer-nos conscients de com duem a terme les nostres cerques d’informació i descobrir què podem fer per millorar-les, tot treballant els diferents aspectes que cal tenir en compte en qualsevol procés de cerca d’informació.

Els continguts que es tracten són: 
  1. Els conceptes bàsics del procés de cerca d’informació
  2. Les nostres necessitats i com concretar-les
  3. Fonts d’informació especialitzades i alternatives a Google
  4. La cerca avançada i els filtres: més enllà del botó “Buscar”
  5. Mecanismes per rebre informació específica
  6. Avaluem la informació abans d’usar-la
  7. Organització de la informació que anem trobant