dilluns, 12 de març de 2012

Lectura recomanada del mes de març

DOURLOT, Sonia. Pequeña colección de insectos: 114 especies de insectos y otros artrópodos: entorno, descripción, historia natural.
Llibre sobre insectes (papallones, libèl·lules, coleòpters, mosques, etc.) i també aranyes, cent peus i cotxinilla on apareixen fotografiats en làmines cada espècie.
En total el llibre presenta 114 làmines i cada una d’elles va acompanyada d’una descripció on s’inclou l’origen del nom científic, el significat del nom en llatí i la denominació en castellà, català, gallec i euskera de cada espècie. També inclou una breu explicació sobre curiositats, costums i adaptacions han desenvolupat els insectes per sobreviure i reproduir-se. A més a més, tot això va acompanyat de fotografies que il·lustren les principals fases de la vida dels insectes (la larva, reproducció, nutrició, etc.).
Llibre de coneixement molt visual, de continguts resumits que proporcionen les característiques principals de cada insecte. Llibre recomanat per estudiants i aficionats al tema.