dilluns, 27 de febrer de 2012

Lectura recomanada del mes de febrer

LLISTOSELLA, Jaume ; SÀNCHEZ-CUIXART, Antoni. L'herbari: arbres, arbusts i lianes.
LLISTOSELLA, Jaume ; SÀNCHEZ, Antoni. L'herbari: mates, herbes i falgueres.
Dues obres impreses de gran qualitat que recullen la reproducció de 305 espècies de plantes que corresponen a les mates, herbes i falgueres i 193 espècies d'arbres, arbust i lianes. 
Les il·lustracions de cada espècie s'han realitzat mitjançant sistemes digitals que han facilitat la còpia i la mida original de cada planta i, a més a més, en alguns casos, han permès ampliar a escala els seus elements característics i distintius per facilitar-ne l'observació.
En cada làmina hi consta la imatge de l'espècie i els diferents estadis fenològics (flors, fruits, etc.) i una breu fitxa descriptiva, amb els noms científics i populars, les principals característiques de la planta, l'alçada, l'ambient on viu i els mesos durant els quals floreix a Catalunya.
La gran càrrega gràfica i visual dels llibres, com també la simplicitat amb què són tractats els continguts, les explicacions i els tecnicismes, fan que els llibres siguin molts fàcils d'utilitzar per les persones poc experimentades i són un òptim recurs pedagògic per a l'ensenyament.