dilluns, 23 de gener de 2012

Concurs: Esdelibro

Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) convoca el concurs Esdelibro, adreçat a estudiants i docents. Es proposa la elaboració de treballs d'investigació, sobre un tema de l'interès dels participants
Per més informació, podeu visitar aquest enllaç: http://www.esdelibro.es/index.php?id_seccion=6.
(Informació extreta de Bescolar: Grup de Recerca de Biblioteques Educatives, disponible a: http://bd.ub.es/bescolar/).