dimecres, 19 de gener de 2022

El mot, la paraula, el terme....

florits 1 1 v. intr. [BO] Les plantes, treure flor. Ja han florit els ametllers. 1 2 v. intr. [BO] per ext. Les roses floreixen a l’abril. 2 1 v. intr. Prosperar, estar en ple vigor. Fer florir l’agricultura, el comerç, d’un país. Florir les arts, els estudis. 2 2 v. Intr. per ext. Aquell poeta florí en el segle xv. 3 1 v. intr. pron. Una cosa, cobrir-se de floridura. Aquest formatge es floreix. 3 2 v. intr. pron. Consumir 4 2. Ens vam florir esperant-lo.

floridura 1 f. [BI] [BOB] Capa fúngica, sovint vellutada i pulverulenta, que es forma sobre una superfície, normalment amb un cert contingut orgànic. 2 f. [BI] [BOB] Taca formada per la colònia d’una floridura o d’algun organisme saprotròfic similar. 3 f. [BOB] Fong causant d’una floridura. 4 [BOB] floridura aquàtica Fong amb miceli de vida aquàtica, pertanyent a les saprolegnials, als deuteromicets, etc.

Institut d’Estudis Catalans. Diccionari de la llengua catalana.


«Jo m’hi sentia còmode, a la nostra casa llibreria. Potser l’altra gent hauria dit que li «agradava», o potser que li «encantava», però, en el meu vocabulari, «còmode» es corresponia amb el nivell més alt. Per ser més concrets, sentia una mena de connexió amb l’olor dels llibres. La primera vegada que els vaig olorar, va ser com si hagués retrobat alguna cosa que ja coneixia. Sempre que podia, obria els llibres i els olorava, mentre l’àvia rondinava i em preguntava de què servia ensumar llibres florits

Ametlla de Won-Pyung Sohn. Fanbooks. Pàg. 40