dimarts, 3 d’abril de 2018

Estadístiques d'ús de la bibloteca

Us fem saber les dades d’ús de la biblioteca dels tres últims mesos, per fer-vos una idea aproximada de tot el moviment que genera aquest servei.


Gener de 2018
Total d'usuaris: 2102
Dies d'obertura:18
Promig d'usuaris per dia:116
Documents prestats a domicili: 46
Les matèries amb més préstecs de llibres han estat:
Literatura: 28
Ciències socials: 7
Filologia: 4
Usuaris que han utilitzat els ordinador: 257
Total d'impressions fetes pels alumnes: 1632

Febrer del 2018
Total d'usuaris: 1942
Dies d'obertura: 19
Promig d'usuaris per dia: 102
Nombre de préstecs de documents a domicili:41
Les matèries amb més préstecs de llibres han estat:
Literatura: 28
Ciències aplicades:8
Filologia: 2
Usuaris que han utilitzat els ordinadors: 260
Total d'impressions fetes pels alumnes:1460

Març de 2018
Total d'usuaris: 1214
Dies d'obertura : 17
Promig d'usuaris per dia: 71
Nombre de préstecs de documents a domicili: 36
Les matèries amb més préstecs han estat:
Literatura: 25
Història: 3
Còmic: 3
Usuaris que han utilitzat els ordinadors:209
Total d'impressions fetes pels alumnes: 1337


Per últim, donar-vos les gràcies per utilitzar tots els serveis de la biblioteca, ja que una biblioteca es manté viva per l'ús que en fan els seus usuaris. Així, doncs, un any més tots vosaltres heu col·laborat ha mantenir viu l’esperit de la biblioteca de l’institut. Mil gràcies.

Cap comentari: