divendres, 17 de febrer de 2017

El mot, la paraula, el terme...

perdre 1 v. tr. [LC] Deixar de tenir (una cosa que una contingència ens ha pres, s’ha emportat, ha fet anar a raure a un indret que desconeixem). Perdre les claus, un botó. 2 1 tr. [LC] Veure desaparèixer, deixar de conservar (quelcom susceptible de minva o destrucció). Perdre un ull, una mà. Perdre els cabells, les dents. Perdre la paraula. Perdre la salut, la força. Perdre la paciència. Perdre el seny. Perdre la gana, l’apetit, la son. Perdre la memòria, el record d’una cosa. Perdre la fe, l’esperança. Perdre el bon humor. Perdre una obra interès. Perdre una roba el color. Aquesta roba perd. 2 2 tr. [LC] per ext. Perdre el fil del discurs. 2 3 tr. [LC] Una conducció, un recipient, deixar escapar (el fluid que conté). Aquesta canonada perd gas. Aquest càntir perd. 3 1 intr. pron. [LC] Errar el camí i no arribar al lloc on es pretenia, anar a raure a un indret desconegut. Ens havíem perdut en el bosc. 3 2 intr. pron. [LC] No acabar de situar-se en un afer, en una situació. Hi ha tantes fórmules que m’hi perdo. 4 tr. [LC] Ésser vençut (en una contesa). Perdre el partit, la partida, la batalla, el plet. Avui l’equip juga a casa, però em sembla que perdrà. Tant se val que guanyi com que perdi. 5 1 tr. [LC] No tenir més al món, a la vora nostra (una persona que ha mort, ens ha abandonat, s’ha allunyat per sempre). Perdre un fill. Els vencedors perderen més homes que els vençuts. La ciutat ha perdut molts dels seus habitants, que han emigrat a Amèrica. 5 2 tr. [LC] No retrobar (algú) en una munió, en una dispersió, etc. Vaig perdre l’Enric quan sortíem de l’estadi. 6 1 tr. [LC] No ésser a temps d’agafar (un mitjà de transport). Perdre el tren. 6 2 tr. pron. [LC] No poder presenciar (un esdeveniment). M’he perdut el final de la pel·lícula. 7 1 tr. [LC] Emmenar a la destrucció, a la ruïna moral (algú) corrompent-lo. L’enveja perd molta gent. 7 2 tr. [LC] Causar la perdició (d’algú). El teu fill, tu l’has perdut amb les teves condescendències. 7 3 intr. pron. [LC] Aquest pobre noi es perdrà. 7 4 intr. pron. [LC] Una nau, naufragar. La fragata es perdé a causa de la tempesta. 8 intr. pron. [LC] Desaparèixer. Allí el riuet es perd entre el pedregar. Un fet que es perd en la nit del temps. L’aeròstat es perdé entre els núvols. Un mot, un costum, que s’ha perdut. 9 tr. [LC] No emprar útilment, no aprofitar. Perdre el temps jugant. Hem perdut una bona ocasió.

Va ser llegir allò i pensar:»Ostres, i tant, és això. És que els indis ho hem PERDUT TOT. Hem perdut la terra que ens va veure néixer, les nostres llengües, les cançons i les danses. Ens hem perdut els uns als altres. No sabem fer res més que perdre i sentir-nos perduts»

Diari del tot verídic d’un indi a mitja jornada de Sherman Alexie. Edicions de 1984.

(pàg. 181)