dijous, 22 de desembre de 2016

Estadístiques d'ús de la biblioteca

Us fem saber les dades d’ús de la biblioteca dels quatre últims mesos, per fer-vos una idea aproximada de tot el moviment que genera aquest servei.Setembre de 2016
Total d'usuaris: 1206
Dies d'obertura: 22
Promig d'usuaris per dia: 54
Documents prestats a domicili: 26
Les matèries amb més préstecs de llibres han estat:
Literatura: 25
Ciències socials: 1
Usuaris que han utilitzat els ordinador: 78
Total d'impressions fetes pels alumnes: 1139

Octubre de 2016
Total d'usuaris: 1794
Dies d'obertura: 19
Promig d'usuaris per dia: 94
Nombre de préstecs de documents a domicili: 64
Les matèries amb més préstecs de llibres han estat:
Literatura:46
Ciències pures: 7
Ciències aplicades: 5
Usuaris que han utilitzat els ordinadors:191
Total d'impressions fetes pels alumnes: 852

Novembre de 2016
Total d'usuaris: 2472
Dies d'obertura : 21
Promig d'usuaris per dia: 117
Nombre de préstecs de documents a domicili: 79
Les matèries amb més préstecs han estat:
Literatura: 54
Filologia: 8
Ciències aplicades: 6

Usuaris que han utilitzat els ordinadors: 314
Total d'impressions fetes pels alumnes: 2710

Desembre de 2016
Total d'usuaris: 1371
Dies d'obertura :12
Promig d'usuaris per dia:114
Nombre de préstecs de documents a domicili:32
Les matèries amb més préstecs han estat:
Literatura:27
Obres generals:2
Filolosofia:1
Usuaris que han utilitzat els ordinadors:161
Total d'impressions fetes pels alumnes:799

Per últim, donar-vos les gràcies per utilitzar tots els serveis de la biblioteca, ja que una biblioteca es manté viva per l'ús que en fan els seus usuaris. Així, doncs, un any més tots vosaltres heu col·laborat ha mantenir viu l’esperit de la biblioteca de l’institut. Mil gràcies.