dimecres, 20 de juliol de 2016

Estadístiques d'ús de la biblioteca

Us fem saber les dades d’ús de la biblioteca dels quatre últims mesos, per fer-vos una idea aproximada de tot el moviment que genera aquest servei.Abril de 2016
Total d'usuaris: 1624
Dies d'obertura: 20
Promig d'usuaris per dia: 81
Documents prestats a domicili: 43
Les matèries amb més préstecs de llibres han estat:
Literatura: 30
Ciències aplicades: 3
Ciències socials: 3
Usuaris que han utilitzat els ordinador: 284
Total d'impressions fetes pels alumnes: 1733

Maig de 2016
Total d'usuaris: 1923
Dies d'obertura: 20
Promig d'usuaris per dia: 96
Nombre de préstecs de documents a domicili: 48
Les matèries amb més préstecs de llibres han estat:
Literatura: 20
Ciències aplicades: 12
Còmic: 11
Usuaris que han utilitzat els ordinadors: 326
Total d'impressions fetes pels alumnes: 2741

Juny de 2016
Total d'usuaris: 1430
Dies d'obertura : 21
Promig d'usuaris per dia: 68
Nombre de préstecs de documents a domicili: 41
Les matèries amb més préstecs han estat:
Literatura:26
Ciències aplicades: 8
Ciències pures: 4
Usuaris que han utilitzat els ordinadors: 225
Total d'impressions fetes pels alumnes: 2021

Juliol de 2016
Total d'usuaris: 176
Dies d'obertura : 16
Promig d'usuaris per dia: 11
Nombre de préstecs de documents a domicili:26
Les matèries amb més préstecs han estat:
Literatura:19
DVD: 5
Filolosofia: 1
Usuaris que han utilitzat els ordinadors: 27
Total d'impressions fetes pels alumnes: 250

Per últim, donar-vos les gràcies per utilitzar tots els serveis de la biblioteca, ja que una biblioteca es manté viva per l'ús que en fan els seus usuaris. Així, doncs, un any més tots vosaltres heu col·laborat ha mantenir viu l’esperit de la biblioteca de l’institut. Mil gràcies.