dilluns, 4 d’abril de 2016

Estadístiques d'ús de la biblioteca

Us fem saber les dades d’ús de la biblioteca dels tres últims mesos, per fer-vos una idea aproximada de tot el moviment que genera aquest servei.


Gener de 2016
Total d'usuaris: 1535
Dies d'obertura: 15
Promig d'usuaris per dia: 102
Documents prestats a domicili: 41
Les matèries amb més préstecs de llibres han estat:
Literatura: 26
Ciències aplicades:5
Ciències pures:4
Usuaris que han utilitzat els ordinador: 230
Total d'impressions fetes pels alumnes: 155

Febrer de 2016
Total d'usuaris: 2070
Dies d'obertura:20
Promig d'usuaris per dia:103
Nombre de préstecs de documents a domicili:53
Les matèries amb més préstecs de llibres han estat:
Literatura:35
Ciències pures:7
Ciències aplicades:5
Usuaris que han utilitzat els ordinadors:366
Total d'impressions fetes pels alumnes: 1982

Març de 2016
Total d'usuaris: 1209
Dies d'obertura :17
Promig d'usuaris per dia:71
Nombre de préstecs de documents a domicili:45
Les matèries amb més préstecs han estat:
Literatura: 29
Ciències socials:5
Filologia: 4
Usuaris que han utilitzat els ordinadors:254
Total d'impressions fetes pels alumnes:1238

Per últim, donar-vos les gràcies per utilitzar tots els serveis de la biblioteca, ja que una biblioteca es manté viva per l'ús que en fan els seus usuaris. Així, doncs, un any més tots vosaltres heu col·laborat ha mantenir viu l’esperit de la biblioteca de l’institut. Mil gràcies.