dimecres, 9 de setembre de 2015

8 de setembre: Dia Internacional de l'Alfabetització
Il·lustració de Jacek Yerka

Des de fa més de 40 anys, la UNESCO celebra el Dia Internacional de l'Alfabetització, en què recorda a la comunitat mundial que l'alfabetització és un dret humà i constitueix la base de qualsevol aprenentatge.
Aquesta alfabetització està estretament lligada amb l’educació. Així, una educació bàsica de qualitat dota els alumnes de competències en lectura, escriptura i càlcul que els acompanyen durant tota la vida i propicien l'aprenentatge posterior. Les persones alfabetitzades tenen més capacitats per accedir a les oportunitats de l'educació permanent i per tant disposar, en un futur, d’una feina digna i qualificada. Una societat alfabetitzada està millor preparada per participar activament i ser crítica en el seu entorn.  
Cal recordar que les biblioteques públiques també juguen un paper força important en l’alfabetització, ja que proporcionen a tota la població tot ple de recursos (llibres, DVD, CD’S accés gratuït a la xarxa, etc...) per garantir un accés igualitari i sense cap tipus de discriminació al coneixement, a la cultura i aprenentatge.