dijous, 23 de juliol de 2015

Estadístiques d'ús de la biblioteca

Us fem saber les dades d’ús de la biblioteca dels tres últims mesos, per fer-vos una idea aproximada de tot el moviment que genera aquest servei.


Maig de 2015
Total d'usuaris: 1902
Dies d'obertura :19
Promig d'usuaris per dia: 100
Documents prestats a domicili: 72
Les matèries amb més préstecs de llibres han estat:
Literatura: 36
Ciències pures:12
Filologia: 10
Usuaris que han utilitzat els ordinador: 349
Total d'impressions fetes pels alumnes:1889

Juny de 2015
Total d'usuaris: 1600
Dies d'obertura: 21
Promig d'usuaris per dia:76
Nombre de préstecs de documents a domicili: 44
Les matèries amb més préstecs de llibres han estat:
Literatura: 34
Ciències pures: 3
Còmic:3
Usuaris que han utilitzat els ordinadors:286
Total d'impressions fetes pels alumnes:1831

Juliol de 2015
Total d'usuaris: 173
Dies d'obertura:17
Promig d'usuaris per dia: 10
Nombre de préstecs de documents a domicili:38
Les matèries amb més préstecs han estat:
Literatura: 25
Ciències aplicades: 6
Filologia:  3
Usuaris que han utilitzat els ordinadors:35
Total d'impressions fetes pels alumnes: 211


El mes d'agost la biblioteca està tancada 


Per últim, donar-vos les gràcies per utilitzar tots els serveis de la biblioteca, ja que una biblioteca es manté viva per l'ús que en fan els seus usuaris. Així, doncs, un any més tots vosaltres heu col·laborat a mantenir viu l’esperit de la biblioteca de l’institut. Mil gràcies.