dilluns, 4 de maig de 2015

Estadístiques d'ús de la biblioteca

Us fem saber les dades d’ús de la biblioteca dels quatre últims mesos, per fer-vos una idea aproximada de tot el moviment que genera aquest servei.


Gener de 2015
Total d'usuaris: 1943
Dies d'obertura :17
Promig d'usuaris per dia: 114
Documents prestats a domicili: 60
Les matèries amb més préstecs de llibres han estat:
Literatura: 47
Ciències aplicades:3
Ciències pures:3
Usuaris que han utilitzat els ordinador: 217
Total d'impressions fetes pels alumnes:1079

Febrer de 2015
Total d'usuaris: 2468
Dies d'obertura: 19
Promig d'usuaris per dia:129
Nombre de préstecs de documents a domicili: 61
Les matèries amb més préstecs de llibres han estat:
Literatura: 38
Ciències pures: 6
Belles Arts:5
Usuaris que han utilitzat els ordinadors:369
Total d'impressions fetes pels alumnes:1583

Març de 2015
Total d'usuaris: 1879
Dies d'obertura:20
Promig d'usuaris per dia:94
Nombre de préstecs de documents a domicili:68
Les matèries amb més préstecs han estat:
Literatura: 41
Història: 11
Ciències pures: 6
Usuaris que han utilitzat els ordinadors:279
Total d'impressions fetes pels alumnes: 1004


Abril de 2015
Total d'usuaris: 1592
Dies d'obertura :17
Promig d'usuaris per dia:93
Nombre de préstecs de documents a domicili:57
Les matèries amb més préstecs han estat:
Literatura: 41
Ciències pures: 8
Filosofia: 2
Usuaris que han utilitzat els ordinadors:207
Total d'impressions fetes pels alumnes:909


Per últim, donar-vos les gràcies per utilitzar tots els serveis de la biblioteca, ja que una biblioteca es manté viva per l'ús que en fan els seus usuaris. Així, doncs, un any més tots vosaltres heu col·laborat a mantenir viu l’esperit de la biblioteca de l’institut. Mil gràcies.