dijous, 21 de novembre de 2013

21 de novembre: Dia Mundial de la Filosofia

"Al celebrar el Dia Mundial de la Filosofía, la UNESCO es proposa reafirmar que la filosofia té el poder de canviar el món, atès que està dotada de la capacitat de transformar-nos, donant major pes a les nostres indignacions davant la injustícia, més lucidesa per a formular las preguntes que incomoden, més convicció per a defensar la dignitat humana."
Irina Bokova, Directora General de la UNESCO


El Dia Mundial de la Filosofía es va establir per destacar la importància d'aquesta disciplina, especialment de cara a la gent jove, i també per a subratllar que "la filosofia és una disciplina que estimula el pensament crític i independent i és capaç de treballar per a un millor enteniment del món, promovent la pau i la tolerància."
 
Més informació al lloc web: Dia Mundial de la Filosofia - ONU