divendres, 15 de febrer de 2013

Estadística d'abast estatal sobre biblioteques escolars


A finals de desembre de l’any 2012 es va publicar la primera edició d’unes estadístiques d’abast estatal sobre biblioteques escolars. Aquestes estadístiques han estat elaborades per la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en cooperació amb els serveis estadístics autonòmics. Per a consultar-les, podeu clicar en aquesta adreça: http://www.mecd.gob.es/horizontales//estadisticas/no-universitaria/centros/Estad-de-Bibliotecas-Escolares.html
(Informació extreta de BESCOLAR: Grup de Recerca de BIbloteques Educatives, disponible a: http://bd.ub.edu/bescolar/)