divendres, 20 de juliol de 2018

Estadístiques d'ús de la biblioteca

Us fem saber les dades d’ús de la biblioteca dels quatre últims mesos, per fer-vos una idea aproximada de tot el moviment que genera aquest servei.

Abril de 2017
Total d'usuaris: 1459
Dies d'obertura:19
Promig d'usuaris per dia:76
Documents prestats a domicili:46
Les matèries amb més préstecs de llibres han estat:
Literatura:30
Història: 6
Còmic: 6
Usuaris que han utilitzat els ordinador:210
Total d'impressions fetes pels alumnes: 1550

Maig del 2018
Total d'usuaris: 1705
Dies d'obertura: 21
Promig d'usuaris per dia: 81
Nombre de préstecs de documents a domicili:33
Les matèries amb més préstecs de llibres han estat:
Literatura: 33
Còmics: 3
Filosofia: 1 
Usuaris que han utilitzat els ordinadors: 289
Total d'impressions fetes pels alumnes: 2170

Juny del 2018
Total d'usuaris: 1577
Dies d'obertura :21
Promig d'usuaris per dia: 75
Nombre de préstecs de documents a domicili: 18
Les matèries amb més préstecs han estat:
Literatura:8
Ciències pures:3
Història: 3
Usuaris que han utilitzat els ordinadors: 198
Total d'impressions fetes pels alumnes:1962

Juliol del 2018
Total d'usuaris:255

Dies d'obertura :15
Promig d'usuaris per dia: 17
Nombre de préstecs de documents a domicili:39
Les matèries amb més préstecs han estat:
Literatura:25
Ciències socials:8
Còmic: 6
Usuaris que han utilitzat els ordinadors: 30
Total d'impressions fetes pels alumnes:247

Per últim, donar-vos les gràcies per utilitzar tots els serveis de la biblioteca, ja que una biblioteca es manté viva per l'ús que en fan els seus usuaris. Així, doncs, un any més tots vosaltres heu col·laborat ha mantenir viu l’esperit de la biblioteca de l’institut. Mil gràcies.