dilluns, 24 de juliol de 2017

Estadístiques d'ús de la biblioteca

Us fem saber les dades d’ús de la biblioteca dels quatre últims mesos, per fer-vos una idea aproximada de tot el moviment que genera aquest servei.


Abril de 2017
Total d'usuaris: 1108
Dies d'obertura: 14
Promig d'usuaris per dia: 79
Documents prestats a domicili: 26
Les matèries amb més préstecs de llibres han estat:
Literatura:26
Usuaris que han utilitzat els ordinador:68
Total d'impressions fetes pels alumnes: Fora de servei

Maig del 2017
Total d'usuaris: 1483
Dies d'obertura: 22
Promig d'usuaris per dia: 67
Nombre de préstecs de documents a domicili: 30
Les matèries amb més préstecs de llibres han estat:
Literatura: 29
Belles arts: 1
Usuaris que han utilitzat els ordinadors: 153
Total d'impressions fetes pels alumnes: Fora de servei

Juny del 2017
Total d'usuaris: 1046
Dies d'obertura : 20
Promig d'usuaris per dia: 52
Nombre de préstecs de documents a domicili: 44
Les matèries amb més préstecs han estat:
Literatura: 39
Còmic: 3
Filologia: 2
Usuaris que han utilitzat els ordinadors: 64
Total d'impressions fetes pels alumnes: Fora de servei

Juliol del 2017
Total d'usuaris: 214

Dies d'obertura :15
Promig d'usuaris per dia: 14
Nombre de préstecs de documents a domicili:45
Les matèries amb més préstecs han estat:
Literatura: 35
Ciències pures: 8
Història:
Usuaris que han utilitzat els ordinadors: 50
Total d'impressions fetes pels alumnes: Fora de servei

Per últim, donar-vos les gràcies per utilitzar tots els serveis de la biblioteca, ja que una biblioteca es manté viva per l'ús que en fan els seus usuaris. Així, doncs, un any més tots vosaltres heu col·laborat ha mantenir viu l’esperit de la biblioteca de l’institut. Mil gràcies.