dimarts, 22 de desembre de 2015

Estadístiques d'ús de la biblioteca

Us fem saber les dades d’ús de la biblioteca dels quatre últims mesos, per fer-vos una idea aproximada de tot el moviment que genera aquest servei.


Setembre de 2015
Total d'usuaris: 1315
Dies d'obertura: 21
Promig d'usuaris per dia: 62
Documents prestats a domicili: 45
Les matèries amb més préstecs de llibres han estat:
Literatura: 34
Ciències aplicades:5
Ciències pures:3
Usuaris que han utilitzat els ordinador: 126
Total d'impressions fetes pels alumnes: 1199

Octubre de 2015
Total d'usuaris: 1897
Dies d'obertura: 20
Promig d'usuaris per dia:94
Nombre de préstecs de documents a domicili: 71
Les matèries amb més préstecs de llibres han estat:
Literatura: 45
Còmic: 10
Belles Arts:5
Usuaris que han utilitzat els ordinadors:257
Total d'impressions fetes pels alumnes: 1807

Novembre de 2015
Total d'usuaris: 2550
Dies d'obertura :20
Promig d'usuaris per dia:127
Nombre de préstecs de documents a domicili:54
Les matèries amb més préstecs han estat:
Literatura: 44
Obres generals: 6
Belles arts: 6
Usuaris que han utilitzat els ordinadors: 354
Total d'impressions fetes pels alumnes: 2017


Desembre de 2015
Total d'usuaris:1443
Dies d'obertura:14
Promig d'usuaris per dia:103
Nombre de préstecs de documents a domicili:51
Les matèries amb més préstecs han estat:
Literatura: 37
Ciències aplicades: 5
Filosofia: 3
Usuaris que han utilitzat els ordinadors: 224
Total d'impressions fetes pels alumnes: 1128


Per últim, donar-vos les gràcies per utilitzar tots els serveis de la biblioteca, ja que una biblioteca es manté viva per l'ús que en fan els seus usuaris. Així, doncs, un any més tots vosaltres heu col·laborat ha mantenir viu l’esperit de la biblioteca de l’institut. Mil gràcies.