dilluns, 2 de juny de 2014

El mot, la paraula, el terme...


imaginació f. 1 1 Facultat de formar imatges mentals. 1 2 Facultat de formar combinacions d’imatges, conceptes i sentiments que no ofereix la realitat. Imaginació creadora. Un poeta que manca d’imaginació. Té una imaginació esbojarrada. 1 3 Facultat d’organitzar d’una manera nova, en forma d’imatges, els materials procedents de l’experiència perceptiva anterior. f. 2. Allò que hom imagina. Això són imaginacions teves.

(Diccionari de la llengua catalana. Institut d’Estudis Catalans)

“Tot és un problema d’imaginació. La nostra responsabilitat comença amb la capacitat d’imaginar. Yeats va escriure: In dreams begin the responsabilities. És ben bé així. Dit d’una altra manera, d’allà on no hi ha capacitat d’imaginar no en pot sorgir la responsabilitat. Tal i com es veu en el cas d’Eichmann.”

Kafka a la platja d’Haruki Murakami. Empúries. (pàg. 169).