dissabte, 7 de juliol de 2012

Poema del mes


Acròstic  d' Isabel Barriel 
Il·lustració de Kathy Osborn

V acances, terres d'aventura,
Arestes brillants.
C amins d'art i natura,
A cabats de traçar.
N its amb llunes de plata,
C intes d'estels
E clipsis de dia,
S omni perdurable i etern!...  

V A C A N C E S.