dijous, 17 de març de 2011

El proverbi


Pel gruix de pols dels llibres d’una biblioteca pública, es pot mesurar la cultura dun poble.
John Ernest Steinbeck