Per ser un expert en la informació

Il·lustració de Miroslav Hajnos
En aquest apartat hi trobaràs un seguit de pautes per tal que coneguis on pots trobar informació i com hi pots accedir.
Segurament, et preguntaràs per què és tant important conèixer on i com accedir a la informació.
La informació és poder”. Aquesta frase permet explicar la importància que té la informació en la nostra societat.
Un dels significats que es pot extreure d’aquesta frase és que quan més informació té una persona més possibilitats té d’escollir lliurement. La informació proporciona el poder de decidir i opinar amb criteri i sentit. Estar informat dóna la possibilitat de ser autònom i no dependre de ningú.
Un altre significat d’aquesta frase és que la persona que posseeix informació pot tenir el poder de manipular a terceres persones. És a dir, les persones no informades són més vulnerables a patir enganys.
Així doncs, estar ben informa’t i conèixer les eines de com i on trobar la informació et serveix per:
 • Conèixer com està el nostre entorn (conèixer el com, l’on i el per què de les coses)
 • Poder escollir i prendre decisions
 • Poder participar activament en la societat i evitar l’aïllament i la manipulació
 • Poder opinar amb criteri i sentit
 • Poder alimentar la curiositat
 • No dependre de ningú en el moment de buscar la informació
Un altre aspecte a tenir en compte és que la informació està present en molts àmbits de la vida quotidiana.  Molt sovint, es tendeix a pensar que la informació només es necessita dins de l’àmbit educatiu i acadèmic, però el dia a dia ens demostra que no és així. De fet, la informació sempre està lligada a una necessitat concreta d’esbrinar o saber una cosa. Així, a grans trets, es pot dir que la informació la pots necessitar en diverses situacions:
 • Dins de l’àmbit del lleure: per saber els horaris, preus, localització d’un cinema, museu, teatre, per poder preparar d’una excursió als Pirineus, per saber els ingredients i el procediment per fer lioneses, etc.
 • Dins de l’àmbit comercial: per saber el preu d’un pis i conèixer el tipus d’hipoteques que existeixen, per poder escollir un sistema de calefacció respectuós amb el medi ambient, etc.
 • Dins l’àmbit informatiu: per estar al dia dels esdeveniments actuals, conèixer els teus drets com a ciutadà, saber quins tràmits burocràtics has de dur a terme per fer qualsevol gestió administrativa, etc.
 • Dins l’àmbit formatiu: per saber quins estudis pots fer, per ser un expert sobre aquell tema que t’apassiona, per estudiar idiomes, etc.
 • Dins de l’àmbit social: per poder denunciar abusos i injustícies socials, per organitzar-te i defensar els teus drets com a ciutadà, per ajudar a gent necessitada, etc.
Així doncs,  per tal que siguis un “expert en la cerca d’informació” a continuació trobaràs diverses pautes que t’ajudaran a orientar-te dins de la gran abundància informativa.NOTA: Molta de la informació que trobaràs està basada en el document creat per la Biblioteca Oberta IES Thos i Codina de Mataró, elaborada durant el curs 2003-2004 i que duia com a títol "Explorem la biblitic (formació d'usuaris): programa per conèixer la biblioteca i el seu funcionament".