Com fer una bibliografiaQuè és una citació bibliogràfica?
Una citació bibliogràfica és un conjunt de dades que identifiquen a un document. En quin moment es fa servir la citació bibliogràfica? 
La citació bibliogràfica, quasi sempre, es fa servir en les bibliografies (llistat de documents que s'ha consultat per fer un treball).

Com es fa una citació bibliogràfica? 
Hi ha diverses formes de fer una citació bibliogràfica i totes elles estan elaborades per organismes professionals i unificades a través d'una normativa. El model que trobaràs detallat està basat en la Norma UNE 50-104-94. En aquesta Norma UNE s'inclou, entre altres coses, com citar els llibres, els capítols de llibres, les revistes, articles de revista i les planes web. 

 • LLIBRE
La referència d’un llibre ha d’incloure les següents dades obligatòriament:
 1. Nom de l’autor o autors
 2. Títol complert
 3. Lloc de publicació
 4. Editorial
 5. Any de publicació
 6. ISBN (International Standard Book Number)
Esquema (utilitzar la mateixa puntuació i estil)
COGNOMS, Nom. Títol. Lloc: Editorial, any. ISBN.

Exemple
MARTÍN, Andreu. No demanis llobarro fora de temporada. Barcelona: La Magrana, 1990. ISBN 84-7410-497-1. • CAPÍTOL D’UN LLIBRE
La referència d’un capítol d’un llibre ha d’incloure com a mínim aquests elements:
 1. Nom de l’autor del capítol
 2. Títol del capítol
 3. “En” (element unificador)
 4. Nom de l’autor del llibre
 5. Títol del llibre
 6. Lloc de publicació
 7. Editorial
 8. Any de publicació
 9. Situació de l’article en l’obra (volums, pàgines)  
Esquema (utilitzar la mateixa puntuació i estil)
COGNOMS, Nom de l’autor del capítol. Títol del capítol. En COGNOMS, Nom de l’autor del llibre. Títol del llibre. Lloc: Editorial, any, pàgines.

Exemple
MASCLANS, Francesc.  El què veiem en un arbre. En MASCLANS, Francesc. Guia per a conèixer els arbres. Barcelona: Flor del Vent, 1999, p.13-27.
 
 • REVISTA
La referència d’una revista ha d’incloure com a mínim aquests elements:
 1. Títol
 2. Edició
 3. Identificació del fascicle (data i/o número)
 4. Lloc de publicació
 5. Editorial
 6. Any de la revista
 7. ISSN (International Standard Serials Number)
Esquema (utilitzar la mateixa puntuació i estil)
Títol. Edició. Any, núm. Lloc: Editorial, any. ISSN

Exemple
Aula de innovación educativa. 2006, núm. 152. Barcelona: Graó educación, 1992 -    . ISSN 1131-995X • ARTICLE D’UNA REVISTA
La referència d’un article de revista ha d’incloure com a mínim aquests elements:
 1. Nom de l’autor de l’article
 2. Títol de l’article
 3. Títol de la revista
 4. Edició
 5. Any
 6. Volum
 7. Número
 8. Pàgines
Esquema (utilitzar la mateixa puntuació i estil)
COGNOMS, Nom de l'autor de l'article. Títol de l’article. Títol de la revista. Edició, any, volum, número, pàgines.

Exemple

GIRONDO, Luisa. Competència matemàtica i pràctica educativa. Guix: elements d’acció educativa. 2006, núm. 329, p. 16-23.


 • PÀGINA WEB
La referència d’una pàgina web ha d’incloure com a mínim aquests elements:
 1. Nom de l’autor
 2. Títol
 3. [tipus de suport]
 4. Lloc de publicació
 5. Editor
 6. data d’actualització
 7. [data de consulta]
 8. Adreça de la pàgina web
Esquema (utilitzar la mateixa puntuació i estil)
Cognoms, Nom de l'autor. Títol [tipus de suport]. Lloc de publicació: Editor, data de publicació, data d'actualització/revisió [Data de consulta] . Disponibilitat i accés. 

Exemple
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya CCUC [en línia]. Barcelona: CBUC. [Consultat: 18 juliol 2013]. Disponible a: <http://ccuc.cbuc.cat/>. 
Exemple
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) [en línia]. [Consultat: 18 juliol 2013]. Disponible a: <http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/>.
Exemple
PARCERISA ARA, Artur. Pla docent: planificar les assignatures en el marc de l’espai europeu d’educació superior [en línia]. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona. [Consultat: 18 juliol 2013]. Disponible a: <http://www.publicacions.ub.es/doi/documents/137.pdf>.
Exemple 
Diccionario de la Real Academia Española [en línia]. Madrid: RAE. [Consultat: 18 juliol 2013]. Disponible a: <http://www.rae.es/rae.html>.
Exemple
HERNÁNDEZ, Sergio. Vendaje funcional de tobillo para lesión de ligamento lateral externo [en línia]. [Consultat: 18 juliol 2013]. Elche: Universidad Miguel Hernández, 2011. Disponible a: <http://www.youtube.com/watch?v=ptfeQd05nMg>. 
Exemple   
Montse Martín i Albert Juncà als Matins de TV3 [en línia]. Sant Joan Despí: Televisió de Catalunya, 2012. [Consultat: 18 juliol 2013]. Disponible a: <http://canal.uvic.cat/videos/499/montse-mart%C3%ADn-i-albert-junc%C3%A0-als-matins-de-tv3>.
Exemple  
Universitat de Vic [en línia]. Vic: La Universitat. [Consultat: 18 juliol 2013]. Disponible a: <http://www.uvic.cat>.

 
Els esquemes proporcionats a tall d'exemple són  les formes més senzilles de citar. Així si us trobeu llibres que tenen més d'un títol, més d'un autor, etc. podeu consultar les següents adreces: 
 • "Com citar i publicar documents" [en línia]. A: Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona (CRAI).  Barcelona: Universitat de Barcelona. CRAI.<http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques> [Consulta: 10 de desembre de 2018].
 • ESTIVILL, Assumpció; URBANO, Cristóbal. Com citar recursos electrònics [en línia]. Versió 1.0. Barcelona: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 1997. [Consultat: 18 juliol 2013]. Disponible a: <http://www.ub.edu/biblio/citae.htm>.
 • "Referències i citacions bibliogràfiques" [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d'estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics, 2017.<http://www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=269> [Consulta: 10 de desembre de 2018].